W celu opracowania najefektywniejszych rozwiązań, łączy zdobyte przez siebie doświadczenie z wielu dziedzin.

Pomaga mu to w rozwiązywaniu skomplikowanych przypadków. W jego praktyce często pojawiają się sprawy o niepowtarzalnym i precedensowym charakterze. Wiele z nich ma charakter transgraniczny. Jednakże w jego ocenie, każdy – nawet najbardziej trudny przypadek – można rozwiązać za pomocą prostych, lecz celnych i dedykowanych środków.

Uczestniczy w bieżącej obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzeniu sporów sądowych na terenie całego kraju. Posiada doświadczenie w negocjowaniu i tworzeniu kontraktów handlowych oraz wdrażaniu dokumentacji. Doradza Klientom w zakresie realizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych, w tym z zakresu transportu, przemysłu ciężkiego i sektora finansowego.

Ma wieloletnie doświadczenie w ustanawianiu zabezpieczeń zobowiązań umownych oraz przy transakcjach fuzji i przejęć.

Posiada także bogate doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych i prawa sportowego. Stale angażuje się w projekty pro publico bono oraz wsparcie podmiotów trzeciego sektora – fundacji i stowarzyszeń.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

W trakcie studiów uczestniczył w Szkole Prawa Brytyjskiego oraz był aktywnym członkiem zarządu Koła Prawa Własności Intelektualnej „IP”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym międzynarodowej spółki mediowej, zajmującej się wydawaniem prasy oraz warszawskiej kancelarii prawnej.