Stepwise webianr

В Польщі правові основи виконання трудових відносин можна розділити на дві групи наймана праця згідно з польським кодексом праці та на основі положень цивільного права.

Трудовий договір — це одна з найпопулярніших форм (але не єдина) оформлення трудових відносин між роботодавцем, а працівником, що регулюється нормами трудового кодексу (kodeks pracy). Згідно з польським законодавством вирізняємо наступні види трудових договорів:

1. договір на випробувальний строк (в більшості випадків підписується на 3-6 місяців)

2. договір на визначений час (такий договір роботодавець може підписати з тим самим працівником тричі або на строк не більше 33 місяців)

3. договір на невизначений час — це найкращий варіант для працівника, адже гарантує стабільність працевлаштування та оберігає перед раптовим звільненням.

Головні переваги трудового договору над іншими формами зайнятості — це право на доплату за понаднормову та нічну роботу, право на щорічну платну відпустку (20 днів, якщо стаж роботи менше ніж 10 років або 26 днів — якщо біліше 10 років), право на декретну відпустку, чітко встановлені правила звільнення і найважливіше врахування періоду зайнятості у стаж роботи. Згідно з кодексом трудовий договір можна розірвати за взаємною згодою сторін, за заявою однією зі сторін з дотриманням відповідних строків передбачених правом або без дотримання такого строку, шляхом припинення договору у зв'язку зі смертю працівника або роботодавця.

Що стосується виконування трудових відносин на основі положень цивільного права, то найчастіше між сторонами підписується договір доручення (umowa zlecenia) або авторський договір (umowa o dzieło).

Істота договору доручення полягає на тому, що повірений (згідно з ТД працівник) зобов'язується виконати конкретну роботу для довірителя (згідно з ТД роботодавця), тобто це може бути кількаразове завдання або робота на певний період часу. Згідно з законом повірений повинен докласти належну старанність в виконані роботи, але не відповідає за досягнутий результат на відміну від авторського договору. Працюючи на основі дорученого договору в вашому договорі буде прописана годинна плата і кількість планованих годин праці в тиждень або місяць. Одним з головних недоліків — це можливість розірвання договору в будь-який момент кожною зі сторін. Повірений мусить подати важливий привід розірвання договору, щоб не відповідати за можливі пошкодження понесені довірителем в разі його розірвання. Також, неможливо заздалегідь відмовитись від права попередити про розірвання договору доручення з важливого приводу. Варто пам'ятати, що довіритель не зобов'язаний оплачувати вам лікарняну та щорічну відпустку, у вас також не буде права на декретну відпустку та компенсацію за понаднормову та нічну роботу.

Авторський договір — це договір результату, як вже було вище сказано, при підписанні його ви зобов'язуєтесь до виконання зазначеного твору/виробу, а замовник — вам заплатити. Іншими словами, ви погоджуєтеся на виконання визначеної роботи за визначену в договорі винагородою. Прикладом такого договору може бути написання картини, зредагування книжки. Особа, яка виконує роботу на основі авторського договору не підлягає медичному та соціальному забезпеченню. Не існує також термін попередження про його припинення, а розірвання можливе тільки в ситуаціях вказаних в цивільному кодексі.

Пам'ятайте!

  • Робота без підписаного договору вважається НЕЛЕГАЛЬНОЮ!
  • Обов'язково договір підписуйте у двох екземплярах по одному для кожної зі Сторін.
  • На кожній сторінці договору ставиться скорочений підпис.
  • Роботодавець зобов'язаний до виплати заробітної плати.

 

Святослава Никорович - Мендель

Лідерка програми Українського дому “Праця”